118-0316 – Analýza dat v regionalistice A (ADARA)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomiky
Garant předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
118-0316/01 2004/2005 2009/2010 4
118-0316/02 2006/2007 2008/2009 3
118-0316/03 2009/2010 2011/2012 4
118-0316/04 2010/2011 2011/2012 4
118-0316/05 2010/2011 2010/2011 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony Dále bude pozornost věnována analýze výše uvedených dat pomocí základních statistických metod a následné prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region,kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce se bude pracovat v programovém prostředí MS-Excel a SPSS.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony Dále bude pozornost věnována analýze výše uvedených dat pomocí základních statistických metod a následné prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region, kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce se bude pracovat v programovém prostředí MS-Excel a SPSS

Povinná literatura:

Tvrdý, L. Analýza dat v regionalistice. Učební texty. [on-line] Dostupné v Moodle. Hančlová, J. - Tvrdý, L.et al. Modelování klasifikace regionálních trhů práce. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150,.ISBN 80-248-0220-1. Tvrdík, J. Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998. ISBN: 80-7042-770-1.

Doporučená literatura:

Meloun, M. – Militký, J. (2002). Kompendium statistického zpracování experimentálních dat. Praha: Academia. ISBN 80-200-1008-4

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.