118-0316 – Data Analysis in Regional Science A (ADARA)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental Economics
Subject guarantordoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
118-0316/01 2004/2005 2009/2010 4
118-0316/02 2006/2007 2008/2009 3
118-0316/03 2009/2010 2011/2012 4
118-0316/04 2010/2011 2011/2012 4
118-0316/05 2010/2011 2010/2011 4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To acquaint students with the methods of data collection and basic information resources data for the regions will also be attention paid to the analysis of those data using basic statistical methods and presentation results. The course is practically oriented and the emphasis on working with real data. Students during the semester, develop a case study for a specified region which will be presented separately at the end. The teaching will be working in program MS-Excel and SPSS.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony Dále bude pozornost věnována analýze výše uvedených dat pomocí základních statistických metod a následné prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region, kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce se bude pracovat v programovém prostředí MS-Excel a SPSS

Compulsory literature:

Norušic, M.J. SPSS 10.0: Guide to Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall. 2000. ISBN 0-13-029204-4.

Recommended literature:

Meloun, M. – Militký, J. (2002). Kompendium statistického zpracování experimentálních dat. Praha: Academia. ISBN 80-200-1008-4

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.