119-0312 – Právo EU pro ekonomy A (PrEU )

Garantující katedraKatedra práva
Garant předmětuprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
119-0312/01 2006/2007 3
119-0312/02 2008/2009 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace práva EU, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na institucionální stránku EU a obecnou část práva EU. Zdůrazněna je nadstátní povaha EU, která vyžaduje existenci vlastního právního systému EU založeného na subordinační povaze. Kromě jednotlivých pramenů práva EU je věnována pozornost jeho aplikaci v členských státech, jakož i systému jeho vynucování. Na tento předmět navazuje Právo EU pro ekonomy B.

Povinná literatura:

Týč, V. Základy práva EU pro ekonomy. 7. vydání. Praha: Leges, 2017. Texty základních dokumentů (Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU, Smlouva o přístupu ČR) - Evropské právo, základní dokumenty, Sagit, Ostrava, řada ÚZ, 2017, sv. 1225

Doporučená literatura:

SVOBODA, Pavel, Úvod do evropského práva. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 328 s. ISBN 978-80-7400-334-9. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. vydání. Praha: Linde, 2012 352 s. ISBN 978-80-7201-799-7. M. Tomášek, V. Týč a kol., Právo EU, 2. vyd., Leges, Praha, 2017

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.