120-0346 – Řízení projektů v EU (RPvEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahů
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
120-0346/01 2011/2012 2012/2013 5
120-0346/02 2011/2012 2012/2013 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat aplikace projektového řízení v rozvoji firem a regionů. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů financovaných z fondů EU. 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Projekty a strategie v rozvoji EU. Principy a metody projektového řízení, aplikace projektového řízení v rozvoji firem a regionů. Metoda logického rámce. Fáze životního cyklu projektu. Příprava a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů. Požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Povinná literatura:

1.MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. rozšířené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2009. 215. s. ISBN 978-80-87029-56-5. 2. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 392 s. ISBN 978-247-3611-2. 3. TAUER, V., H. ZEMÁNKOVÁ a J. ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU. Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem. Metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 4. SKOKAN, K. Řízení rozvojových projektů v EU I. Studijní opora k prezenční a kombinované formě studia. Ostrava: VŠB-TU, EkF, 2010. ISBN 978-80-248-1415-5.

Doporučená literatura:

1. BENEFIT7. Benefit7 - Univerzální elektronická webová žádost pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů EU. Eu-zadost.cz [online]. 2012. Dostupné z: http://www.eu-zadost.cz. 2. BAKER, Stephen a Rob COLE. Projektový management pro praxi. Co nejlepší projektoví manažeri vědí, říkají a dělaji. Praha: Grada Publishing, 2009, 160 s. ISBN 978-80-247-2838-4. 3. CZECHINVEST. AGENTURA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC. eAccount - Univerzální elektronická webová aplikace pro Operační program Podnikání a inovace. Czechinvest.org [online]. 2012. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/eaccount. 4. MMR: Logický rámec. Metodická příručka. SROP. Praha: MMR, 2004. http://www.strukturalni-fondy.cz. 5. European Commission. Project Cycle Management Guidelines. Volume 1. Brussels: EuropeAid Cooperation Office. March 2004

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.