120-0354 – Projektový a dotační management v EU B (PDM EU B)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahů
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
120-0354/01 2012/2013 5
120-0354/02 2013/2014 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat metodiku projektového řízení v rozvoji firem a regionů. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro přípravu a realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět je věnován prohloubení znalostí týkajících se teoretického rámce, principů a aplikace metod projektového řízení se zaměřením na dotační managementu v podmínkách EU. Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k přpravě, realizaci a řízení projektů v podmínkách EU na základě metodik Project Cycle Management (PCM), Logical Framework Approach (LFA) a Cost-benefit analýzy (CBA). Studenti získají přehled o požadavcích kladených v praxi na tvorbu projektového souhrnu, podnikatelského záměru (plánu), studie proveditelnosti a finančního plánu projektu či CBA analýzy apod. Studenti si osvojí postup přípravy a tvorby žádostí o podporu projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) včetně vybraných příloh v rámci všech fází projektového cyklu.

Povinná literatura:

1. DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. 424 s. ISBN 978-80-247-5620-2. 2. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management. 7th edition. PMI: Project management Institute, 2021. 250 s. ISBN 9781628256642. 3. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 3. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 424 s. ISBN 978-271-0075-0.

Doporučená literatura:

1. DE RUS, GINÉS. Introduction to Cost-Benefit Analysis. Looking for Reasonable Shortcuts. Second Edition. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing, 2021. 256 s. ISBN 9781839103759. 2. KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů. Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. 3. KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J. a R. STOLÍN. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: Ekopress, 2016. 219 s. ISBN 978-80-87865-26-2.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
118-0325 RRP Řízení regionálních projektů v praxi Doporučená
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená
120-0350 PSEU Politika soudržnosti EU Doporučená

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
118-0310 VPT Vedení projektových týmů