151-0303 – Statistika A (Stat A)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomice
Garant předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
151-0303/01 1999/2000 5
151-0303/02 2003/2004 2011/2012 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je: - naučit prezentovat datový soubor pomocí tabulek, grafů a číselných charakteristik, - seznámit s částí teorie pravděpodobnosti, zvláště pak s pojmem náhodná proměnná, který je jedním z nástrojů pro popis neurčitosti reálných ekonomických situací, - naučit používat základní typy pravděpodobnostních rozdělení při řešení praktických úloh, - obeznámit s principy některých metod statistické indukce a jejich použití pro odhadování a testování populačních parametrů, - nahlédnout do regresní a korelační analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky pravděpodobnosti a statistiky.

Povinná literatura:

Šalounová, D.: Úvod do pravděpodobnosti a statistiky. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-3067-4. Výukové materiály jednotlivých přednášejících, dostupné v Moodle nebo na internetu.

Doporučená literatura:

Budíková, M., Králová, M., Maroš, B.: Průvodce základními statistickými metodami. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-3243-5. Doležalová, J., Pavelka, L.: Praděpodobnost a statistika. VŠB -- Technická univerzita Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0948-6. Friedrich, V.: Statistika 1. Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Vydavatelství ZČU, Plzeň, 2002. Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 2006, ISBN 80-7367-123-9. Hradecký, P., Turčan, M., Madryová, A.: Pravděpodobnost. VŠB -- Technická univerzita Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0679-7.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0300 Mat A Matematika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.