151-0334 – Statistika B (Stat B)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomice
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
151-0334/01 1999/2000 2020/2021 5
151-0334/02 2006/2007 2010/2011 5
151-0334/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní poznatky statistiky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Při úspěšném absolvování předmětu student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • získá schopnost porozumět datům ve vztahu k problémům reálného světa; • bude chápat nejistotu a variabilitu procesů a jejich vliv na rozhodování; • naučí se analyzovat problémy, navrhovat postup řešení, zobecňovat vytvořené závěry a vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám; • získá schopnost použít vhodné statistické metody při hledání odpovědí na otázky a řešení vybraných ekonomických problémů; • pochopí, že zvládnutí statistických metod je nutné pro každého absolventa ekonomické fakulty.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Statistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Předmět Statistika B navazuje na znalosti z oblasti statistiky a pravděpodobnosti získané v bakalářském studiu. Student se se seznámí se soustavou ekonomických ukazatelů používaných v České republice a EU, naučí se zpracovávat statistická data prostředky popisné statistiky i používat metody statistické indukce (statistické odhady, testy), které jsou základem mnoha technik používaných v oblasti ekonomiky a podnikání (průzkum trhu, plánování výroby, kontrola jakosti, manažerské rozhodování a prognostika, personální politika apod.). Při práci se předpokládá využívání vybraného statistického software.

Povinná literatura:

FRIEDRICH, V. a kol. Vybrané statistické metody. SOET, vol. 29. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4108-3. LITSCHMANNOVÁ M. Úvod do statistiky (interaktivní učební text). Ostrava & Plzeň: VŠB-TUO a Západočeská univerzita, 2012. Dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky. ZAIONTZ C. Real Statistics Using Excel. www.real-statistics.com, 2018. Available from: http://www.real-statistics.com.

Doporučená literatura:

HENDL, J. Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat. 5. rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0981-2. HINDLS, R., a kol. Statistika pro ekonomy. 8. vydání. Praha: Profesional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6. KOŽÍŠEK, J. a B. STIEBEROVÁ. Statistika v příkladech: Praktické aplikace řešené v MS Excel. Praha: Verlag Dashöfer, 2012. ISBN 978-80-86897-48-6.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.