152-0311 – Bakalářský seminář B (BcSem B-P)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářská
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
152-0311/01 1999/2000 3
152-0311/02 2005/2006 2007/2008 3
152-0311/03 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní znalosti jak napsat závěrečnou práci 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu 3. Určit hlavní a dílčí cíle práce 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní zlepšení současného stavu 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (úkolu) 6. Obeznámit s teorií a praxí řešeno úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu návrhů a doporučení k řešenému úkolu

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

V semináři student pod vedením vedoucího vypracuje svou bakalářskou práci.

Povinná literatura:

Určí pedagog podle tématu bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Dle pokynů vedoucího práce.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
152-0310 BcSem A-P Bakalářský seminář A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.