154-0040 – Finanční rozhodování za rizika (.)

Garantující katedraKatedra financí
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
154-0040/01 1999/2000 2007/2008 5
154-0040/02 2003/2004 2007/2008 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou zpracovány základní témata, přístupy a koncepce finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a podmíněnosti (kontingentnost). Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat a řešit vybrané problémy tak, aby znali a dokázali aplikovat fundamentální rozhodovací přístupy moderních financí za rizika.

Povinná literatura:

1. Brealey, R. A. - Myers, S. C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing, Praha 1993 2. Copeland, T. E. - Weston, J. F.: Financial Theory and Corporate Finance. Addison - Wesley, Reading 1998 3. Sharpe, W. F., Alexander, G. J.: Investice. Victoria Publishing, Praha 1994 4. Levy, H. - Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Grada Publishing, Praha 1999

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.