154-0300 – Finance (FIN)

Garantující katedraKatedra financí
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
154-0300/01 1999/2000 5
154-0300/02 2003/2004 2007/2008 5
154-0300/03 2003/2004 2006/2007 5
154-0300/04 2003/2004 2004/2005 5
154-0300/05 2004/2005 2006/2007 5
154-0300/06 2004/2005 2018/2019 5
154-0300/07 2003/2004 2006/2007 5
154-0300/08 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - objasnit finančí výkazy podniku, - provést finanční analýzu firmy, - popsat zdroje financování podnikových potřeb, - vysvětlit proces investičního rozhodování, - charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku.Analýza, investování,oceňování,riziko,flexibilita,interakce. Jesenice: EKOPRESS, 2021. 257 s. ISBN 978-80-87865-71-2. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-44-6. MAREK, Petr. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: EKOPRESS, 2006. 624 s. ISBN 978-80-86929-49-1. RICHTAROVÁ, Dagmar a kol. Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku. EkF VŠB-TU Ostrava, 2013. 208 s. ISBN 978-80-248-3169-5.

Doporučená literatura:

FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. KEOWN, A. J., MARTIN, J. D. and J. W. PETTY. Foundations of Finance. Pearson Education, 2011. 522 p. ISBN-13: 978-0-13-512236-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.