154-0523 – Finanční rozhodování za rizika (FDMuR)

Garantující katedraKatedra financí
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
154-0523/02 2009/2010 2019/2020 5
154-0523/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

In this course, basic issues, approaches and concepts of financial decision-making are treated. Risk and contingency aspects are stressed. The aim of the course is to learn students to process and solve selected problems by means of fundamental decision-making approaches of modern finance under risky conditions. In such a way the students should be able to analyze the linkage among particular input variables and the problem solution efficiently.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou zpracovávána základní témata, přístupy a koncepce finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a podmíněnosti (kontingentnosti). Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat a řešit vybrané problémy pomocí aplikace fundamentálních rozhodovacích přístupů moderních financí za rizika. V důsledku toho by studenti měli být schopni účinně analyzovat vazbu mezi primárními proměnnými a řešením problému.

Povinná literatura:

COPELAND, T. E., WESTON, J. F. (2004). Financial Theory and Corporate Policy. New York: Adison- Wesley Publishing Company. DAMODARAN, A. (2015). Applied corporate finance. Chichester: Willey. HULL, J. C. (2014). Option, Futures and other Derivatives. 9th Ed. New York: Prentice Hall. LEVY, W., SARNAT, T. M. (1995). Capital Investment and Financial Decisions. New York: Prentice Hall. ZMEŠKAL, Z., ČULÍK, M., TICHÝ, T. (2013). Financial decision making under risk: workbook with solutions. Ostrava: VSB-TUO.

Doporučená literatura:

COPELAND, T. E., WESTON, J. F. (2004). Financial Theory and Corporate Policy. New York: Adison- Wesley Publishing Company. DAMODARAN, A. (2015). Applied corporate finance. Chichester: Willey. HULL, J. C. (2014). Option, Futures and other Derivatives. 9th Ed. New York: Prentice Hall. LEVY, W., SARNAT, T. M. (1995). Capital Investment and Financial Decisions. New York: Prentice Hall. ZMEŠKAL, Z., ČULÍK, M., TICHÝ, T. (2013). Financial decision making under risk: workbook with solutions. Ostrava: VSB-TUO.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.