155-0397 – Úvod do programování (UDP)

Garantující katedraKatedra aplikované informatiky
Garant předmětudoc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
155-0397/01 2010/2011 5
155-0397/02 2011/2012 2012/2013 4
155-0397/03 2013/2014 5
155-0397/04 2020/2021 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Získání základních znalostí a dovedností v oblastech objektově-orientovaného programování a programovacího jazyka Java 2. Aplikace a uplatnění získaných znalostí a dovedností při tvorbě jednoduchých programů

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností v oblastech objektově-orientovaného programování a programovacího jazyka Java a rovněž uplatnění těchto získaných znalostí a dovedností při tvorbě jednoduchých programů. Stěžejní části předmětu jsou pak věnovány problematice deklarací a vlastnostem datových typů programovacího jazyka Java, zejména deklaraci tříd, polí, rozhraní a výčtů. V závěru kursu je rovněž diskutována problematika programových výjimek, vlastnosti stěžejních tříd deklarovaných v balíčcích java.lang a java.util, generické datové typy a lambda výrazy. Obsahem seminářů je tvorba jednoduchých programů ve vývojovém prostředí Java NetBeans, v nichž jsou aplikovány teoretické poznatky získané z přednášek.

Povinná literatura:

HEROUT, P. Učebnice jazyka Java. 1. vyd. České Budějovice: KOPP. 2010. 392 s. ISBN 978-80-7232-398-2. GALLARDO, R., HOMMEL, S., KANNAN, S., GORDON, J. and S. B. ZAKHOUR. The Java Tutorial: A Short Course on the Basics. Sixth Edition. Boston: Addison–Wesley. 2015. 864 pp. ISBN 978-0134034089. SCHILDT, H. Java: A Beginner’s Guide, Seventh Edition. New York: McGraw-Hill Education. 2017. 752 pp. ISBN 978-1259589317.

Doporučená literatura:

SHARAN, K. Beginning Java 9 Fundamentals. First Edition. New York: Apress. 2017. 1037 pp. ISBN 978-1484228432. SHARAN, K. Java Language Features. First Edition. New York: Apress. 2018. 895 pp. ISBN 978-1484233474. SCHILDT, H. Java: The Complete Reference, Tenth Edition. New York: McGraw-Hill Education. 2017. 1344 pp. ISBN 978-1259589331.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.