205-0202 – Systémy podpory projektování (SPP)

Garantující katedraOddělení informačních technologií
Garant předmětuMgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
205-0202/01 1999/2000 2015/2016 2
205-0202/02 2007/2008 2015/2016 2
205-0202/03 2011/2012 2019/2020 3
205-0202/04 2014/2015 2019/2020 3
205-0202/05 2016/2017 2019/2020 2
205-0202/06 2016/2017 2021/2022 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znát postupy kreslení a modifikace jednotlivých entit. Rozeznat a správně použít poznané postupy při kreslení. Nakreslit stavební výkres se všemi náležitostmi (kóty, text, tabulky, popisová pole, šrafy, měřítko). Propojit znalosti technických norem s praktickými dovednostmi.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Kreslení ve 2D grafickém editoru AutoCAD do úrovně nakreslení kompletního stavebního výkresu a jeho tisku. Využití nástavby CADKON pro stavební konstrukce po zrychlení práce ve 2D grafickém editoru AutoCAD. Prezentační techniky ve 3D grafickém editoru SketchUp a možnosti rychlé vizualizace, animace a sluneční studie.

Povinná literatura:

http://www.fast.vsb.cz/autocad2008

Doporučená literatura:

http://www.fast.vsb.cz/autocad2008

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.