221-0201 – Zatížení stavebních konstrukcí (ZSK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0201/01 2019/2020 3
221-0201/02 2019/2020 3
221-0201/03 2019/2020 0
221-0201/04 2019/2020 0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - seznámení se se základními principy analýzy nosných konstrukcí; - uplatnění metody dílčích součinitelů při posuzování spolehlivosti konstrukcí; - výpočet a modelování stálých zatížení, užitných zatížení, zatížení sněhem, větrem a teplotou, zatížení od jeřábů a strojního vybavení, zatížení během provádění a mimořádných zatížení; - principy kombinování zatížení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu „Zatížení stavebních konstrukcí“ se studenti seznámí s postupy výpočtu zatížení a jejich následného zavedení do globální analýzy konstrukce. Podrobné informace, včetně praktických příkladů, jsou uvedeny k typickým zatížením stavebních konstrukcí, tj. zatížení stálé, zatížení užitné, zatížení větrem a zatížení sněhem. Získané znalosti a dovednosti jsou nezbytným předpokladem k tomu, aby byli studenti schopen navrhovat a posuzovat nosné stavební konstrukce.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Praha, 2004. - ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (příslušné části). ÚNMZ, Praha.

Doporučená literatura:

- Tichý, M. Zatížení stavebních konstrukcí. SNTL Praha, 1987. - Handbook 1 - Basis of structural design. Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007, Prague, 2004. - Handbook 3 - Actions effects for buildings. Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007, Prague, 2005. - Holický, M., Marková, J. Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2007, ISBN 978-80-87093-27-6. - Pirner, M., Fischer, O. Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003, ISBN 80-86769-10-0.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.