221-0203 – Betonové a zděné konstrukce (BaZK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0203/01 2019/2020 5
221-0203/02 2019/2020 5
221-0203/03 2019/2020 4
221-0203/04 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty navrhovat jednoduché železobetonové nosné konstrukce a seznámit je se základy návrhu zděných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student získá po absolvování předmětu znalosti v návrhu jednoduchých betonových konstrukcí, především schodiště, konzolové konstrukce, železobetonové desky působící v jednom a ve dvou směrech a znalosti v návrhu jednoduchých základových konstrukcí, základové patky a pásu pod nosnou stěnou. Student se seznámí také s navrhováním zděných konstrukcí.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2006. - ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené konstrukce, 2007. - Procházka, J., Štemberk, P.: Design procedures for reinforced concrete structures, nakladatelství ČVUT Praha 2009.

Doporučená literatura:

- ČSN EN 1996-3, Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí. - ČSN 731204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech – neplatná norma. - ZICH, Miloš a Zdeněk BAŽANT. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. - Bažant, Z., Šmiřák S.: Betonové konstrukce III. Konstrukce plošné, nádrže a zásobníky. CERM s.r.o., VUT Brno 2002. - Bradáč, J.: Základové konstrukce, CERM s.r.o., VUT Brno, 1994.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0202 PBK Prvky betonových konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.