221-0204 – Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí (PODK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětuIng. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0204/01 2019/2020 5
221-0204/02 2019/2020 5
221-0204/03 2025/2026 5
221-0204/04 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - základní znalosti potřebné pro návrh a posouzení prvků a spojů ocelových konstrukcí podle evropských norem; - základní znalosti potřebné návrh a posouzení prvků a spojů dřevěných konstrukcí podle evropských norem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu prvky ocelových a dřevěných konstrukcí budou studenti seznámeni s navrhováním základních prvků (nosník, sloup) a spojů dle Eurokodu 3 pro ocelové konstrukce a Eurokodu 5 pro dřevěné konstrukce. Studenti se seznámí s navrhováním na mezní stav únosnosti a použitelnosti.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2011. - ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-8: Navrhování styčníků. ČNI, 2011. - ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2011. - ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2007. - Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. - www.access-steel.com

Doporučená literatura:

- Studnička, J.: Ocelové konstrukce. ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03473-9. - Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. - www.access-steel.com - Macháček, J. et al.: Navrhování ocelových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1999-1. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-86-3. - Studnička, J.: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1. ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6 - Kuklíková, A., Kuklík, P., Navrhování dřevěných konstrukcí - přáručka k ČSN EN 1995-1, Informační centrum ČKAIT, 2010

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.