221-0206 – Výstavba mostních konstrukcí (VMK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0206/01 2019/2020 5
221-0206/02 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - běžné typy mostů a mostního vybavení, ložiska, mostní závěry, odvodnění mostů, spodní stavby mostů; - zásady navrhování mostů, prostorové uspořádání na mostech a pod mosty; - zatížení mostů dopravou a ostatní zatížení, modelování a kombinace zatížení; - obecné principy navrhování deskových, trámových a rámových železobetonových mostů a plnostěnných a příhradových trámových ocelových a ocelobetonových mostů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student se seznámí s problematikou navrhování ocelových a ocelobetonových mostů a jejich navazujících částí. Pozornost je věnována zatížení mostů, zásadám navrhování mostů, prostorovému uspořádání, mostnímu svršku, vybavení mostů, návrhu mostních ložisek a mostních závěrů. Teoretické znalosti jsou podpořeny také praktickými ukázkami návrhu plnostěnných trámových mostů a příhradových mostů, pozornost je věnována prostorovému působení mostů a teorii nosníkových roštů. Speciálními kapitolami jsou pak návrhy šikmých mostů, mostů v oblouku, rámových, obloukových, zavěšených a visutých mostů. Řešeny jsou také typické detaily, únava ocelových konstrukcí, výroba a montáž těchto konstrukcí. Předpokládá se znalost statiky konstrukcí, pružnosti a pevnosti, zásad navrhování ocelových konstrukcí a výstavby mostních konstrukcí.

Povinná literatura:

- Moravčík, M., Zemko, Š.: Betónové mosty 1 – Všeobecná časť, Mosty zo železobetónu, Vydala Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko, 2004, ISBN 80-8070-258-6. - Rotter, T., Studnička, J: Ocelové mosty, ČVUT Praha, 2006, ISBN 80-01-03410-0. - Sanpaolesi, L., Croce, P.: Design of bridges, Handbook 4, Leonardo da Vinci pilot project CZ/02/B/F/PP-134007, Pisa, 2005.

Doporučená literatura:

- Pechal, A.: Mosty. Vydavatelství Ing. Antonín Pechal, CSc., Brno, 2009, ISBN 978-80-254-5279-0. - Tomica, V., Sokolík, A., Zemko, Š.: Údržba a rekonštrukcia mostov, Vydalo vydavatelství Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 80-05-01025-7. - Tomica, V., Bujňák, J., Vičan, J.: Kovové mosty, Vydala Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1992, ISBN 80-7100-104-X.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0202 PBK Prvky betonových konstrukcí Doporučená
221-0204 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.