221-0926 – Zatížení stavebních konstrukcí (ZSK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0926/01 1999/2000 2
221-0926/02 1999/2000 2
221-0926/03 2010/2011 2020/2021 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - seznámení se ze základními principy analýzy nosných konstrukcí; - uplatnění metody dílčích součinitelů při posuzování spolehlivosti konstrukcí; - výpočet a modelování stálých zatížení, užitných zatížení, zatížení sněhem, větrem a teplotou, zatížení od jeřábů a strojního vybavení, zatížení během provádění a mimořádných zatížení; - principy kombinování zatížení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Základy navrhování konstrukcí (principy metody mezních stavů, základní proměnné, analýza konstrukce). 2. Základy navrhování konstrukcí (metoda dílčích součinitelů, kombinování zatížení). 3. Vlastní tíha, stálá zatížení, užitná zatížení. 4. Modelový příklad: železobetonová stropní deska (modelování konstrukce, výpočet zatížení, analýza konstrukce). 5. Modelový příklad: konzolový balkónový nosník (modelování konstrukce, výpočet zatížení, analýza konstrukce). 6. Modelový příklad: schodiště (modelování konstrukce, výpočet zatížení, analýza konstrukce). 7. Zatížení sněhem. 8. Zatížení větrem. 9. Modelový příklad: rámová konstrukce (výpočet zatížení, analýza konstrukce, kombinace účinků zatížení). 10. Modelový příklad: krov pro sedlovou střechu (výpočet zatížení, analýza konstrukce, kombinace účinků zatížení). 11. Zatížení teplotou, zatížení během provádění. 12. Zatížení od jeřábů a strojního vybavení. 13. Seizmická zatížení. 14. Mimořádná zatížení (náraz vozidel, zatížení od explozí).

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, 2004. 2. ČSN EN 1991-X Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (příslušné části). ČNI.

Doporučená literatura:

1. Tichý, M. Zatížení stavebních konstrukcí. SNTL Praha, 1987. 2. Handbook 1 - Basis of structural design. Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007, Prague, 2004. 3. Handbook 3 – Actions effects for buildings. Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/02/B/F/PP-134007, Prague, 2005.--

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.