221-0934 – Výstavba mostních konstrukcí (VMK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0934/01 2005/2006 5
221-0934/02 2010/2011 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - běžné typy mostů a mostního vybavení, ložiska, mostní závěry, odvodnění mostů, spodní stavby mostů; - zásady navrhování mostů, prostorové uspořádání na mostech a pod mosty; - zatížení mostů dopravou a ostatní zatížení, modelování a kombinace zatížení; - obecné principy navrhování deskových, trámových a rámových železobetonových mostů a plnostěnných a příhradových trámových ocelových a ocelobetonových mostů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Úvod do mostního stavitelství, mosty jako součást dopravní infrastruktury, základní rozdělení mostů, základní části mostů. 2. Zásady navrhování mostů. Projektování mostních objektů - prostorové uspořádání. 3. Zatíženi mostů ČSN EN 1991-2 + starší normy. 4. Mostní svršek. Odvodnění mostů. Mostní vybavení. 5. Mostní závěry, přechodové konstrukce. 6. Uložení mostů, ložiska. 7. Spodní stavby mostů, opěry, pilíře, křídla. 8. Propustky. 9. Mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti mostů. 10. ŽB deskové mosty. 11. ŽB trámové mosty. 12. ŽB rámové mosty, ŽB obloukové mosty. 13. Mostovka ocelových a ocelobetonových mostů. 14. Plnostěnné a příhradové trámové ocelové a ocelobetonové mosty.

Povinná literatura:

1. Moravčík, M., Zemko, Š.: Betónové mosty 1 – Všeobecná časť, Mosty zo železobetónu, Vydala Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, Slovensko, 2004, ISBN 80-8070-258-6 2. Rotter, T.: Ocelové mosty, ČVUT Praha

Doporučená literatura:

1. Pechal, A.: Mosty. Vydavatelství Ing. Antonín Pechal, CSc., Brno, 2009, ISBN 978-80-254-5279-0. 2. Tomica, V., Sokolík, A., Zemko, Š.: Údržba a rekonštrukcia mostov, Vydalo vydavatelství Alfa, Bratislava, 1992, ISBN 80-05-01025-7 3. Tomica, V., Bujňák, J., Vičan, J.: Kovové mosty, Vydala Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1992, ISBN 80-7100-104-X

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0059 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0927 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Povinná
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.