223-0057 – Stavební hmoty I (SH1)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
Garant předmětuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
223-0057/01 2012/2013 2019/2020 5
223-0057/02 2017/2018 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi, použitím, výrobou a sortimentem základních stavebních materiálů. Student získá znalosti a dovednosti v oblasti hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností stavebních materiálů, v oblasti navrhování složení a výroby stavebních materiálů a volby vhodných materiálů pro použití ve stavební konstrukci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o strukturách a fyzikálních a mechanických vlastnostech stavebních hmot a o metodách zjišťování těchto vlastností. Dále je zaměřen na konkrétní stavební hmoty, zejména na problematiku kameniva, keramických hmot, dřeva, kovů, skla, pojiv, malt a izolačních hmot. Zvýšená pozornost je věnována betonům, jejich navrhování, výrobě, ošetřování a zkoušení.

Povinná literatura:

Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty. - Jaga, Bratislava, 2004, 471 s. Adámek, J. a kol.: Stavební materiály – Učební texty VUT v Brně, 1997. Bajza, A., Rouseková, I.: Technológia betónu. - Jaga, Bratislava, 2006, 190 s. Aïtcin, P.-C.: Vysokohodnotný beton. – Informační centrum ČKAIT, 2005. Hanykýř, V., Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. - Silikátový svaz a Vega, s.r.o., 2000, 287 s. Pytlík, P.: Cihlářství. - VUT Brno, CERM, s.r.o. Brno, 1995, 264s. Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. - CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s. Horáček, P.: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. MZLU, Brno 2008 Gandelová, L. a kol.: Nauka o dřevě. MZLU, Brno 2002 Šlezingerová, J.: Stavba dřeva. MZLU Brno 2002 Šauman, Z.: Maltoviny I. – Učební texty VUT v Brně, 1993. Vondruška, V.: Sklářství. – Grada Publishing, Praha, 2002, 273 s.

Doporučená literatura:

Svoboda, L. a kol.: Stavební hmoty. - Jaga, Bratislava, 2004, 471 s. Adámek, J. a kol.: Stavební materiály – Učební texty VUT v Brně, 1997. Bajza, A., Rouseková, I.: Technológia betónu. - Jaga, Bratislava, 2006, 190 s. Aïtcin, P.-C.: Vysokohodnotný beton. – Informační centrum ČKAIT, 2005. Hanykýř, V., Kutzendörfer, J.: Technologie keramiky. - Silikátový svaz a Vega, s.r.o., 2000, 287 s. Pytlík, P.: Cihlářství. - VUT Brno, CERM, s.r.o. Brno, 1995, 264s. Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika, technologie, vlastnosti a využití. - CERM, s.r.o., Brno, 2002, 285 s. Horáček, P.: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. MZLU, Brno 2008 Gandelová, L. a kol.: Nauka o dřevě. MZLU, Brno 2002 Šlezingerová, J.: Stavba dřeva. MZLU Brno 2002 Šauman, Z.: Maltoviny I. – Učební texty VUT v Brně, 1993. Vondruška, V.: Sklářství. – Grada Publishing, Praha, 2002, 273 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.