224-0203 – Trhací práce a rozpojování hornin (TP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0203/01 2002/2003 2011/2012 4
224-0203/02 2008/2009 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je naučit studenta navrhnout technologii odstřelu pro rozpojením horniny při ražení horizontálního podzemního dílamalého příčného průřezu.V rámci předmětu se seznámí se sortimentem prostředků trhací techniky,roznětem náloží,teorii rozpojení a vlastní technologii.Závěrem navrhuje technologický postup trhacích prací se stanovením základních parametrů odstřelu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin se zvláštním zřetelem na rozpojování výbuchem trhavinových náloží. Součástí je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží apod., je obsah zaměřen na rozpojování hornin při klasickém ražení podzemních objektů vč. návrhu základních parametrů odstřelu. Stručně se zabývá i použitím trhavin na povrchu (stavebnictví, lomy, doprava, zemědělství, destrukce apod.) s posouzením škodlivých účinků při výbuchu (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Součástí jsou i ostatní způsoby rozpojování hornin zejm. mechanické rozpojování noži či dláty, rozpojování tlakovou vodou a ostatními speciálními způsoby. Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zejm. v oblasti trhacích prací. Posluchači získají základní orientaci v problematice rozpojování hornin zejm. použitím trhacích prací, znalosti o sortimentu prostředků trhací techniky a jeho aplikaci. Naučí se projektovat odstřely při ražení podzemních objektů (liniová díla vodorovná i svislá, kaverny, tunely apod.) s optimálním návrhem sestavit technologický postup trhacích prací. Získají rovněž základní teoretické vlastnosti v bezpečnostních předpisech, týkajících se použití výbušin v podzemí i na povrchu.

Povinná literatura:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1997 Horký J.: Trhací práce a rozpojování hornin, ES VŠB 1979 Horký J., Kořínek R.: Návody ke cvičením z Trhacích prací, ES VŠB 1978 Zákonné normy a předpisy ČR k problematice trhacích prací

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J.[i] Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii.[/i] Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010. ISBN: 978-80-254-8542-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.