224-0204 – Environmentální geotechnika (EG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0204/01 2002/2003 2020/2021 4
224-0204/02 2002/2003 2021/2022 5
224-0204/03 2015/2016 2020/2021 5
224-0204/04 2015/2016 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvíjet pohled na geotechnické stavby v širších souvislostech. Každá geotechnická stavba a geotechnická konstrukce zasahuje do stavu okolního prostředí, vyvolává v něm řadu změn. Tyto změny představují reálné nebezpečí pro veškeré stávající objekty, které se nachází v jejich okolí. Absolvent předmětu je seznámen s nějčastějšími druhy nebezpečí, jejich příčinami a principy, praktickými opatřeními k minimalizaci rizik, které souvisí s jejich výstavbou, užíváním a likvidací. Předmět navazuje a rozvíjí poznatky nabyté v předcházejících předmětech "mechanika hornin a zemin", "zakládání staveb". Nové poznatky rozšiřují problematiku předmětů "podzemní stavitelství" a "geotechnické stavby", které posluchač absolvoval v bakalářském stupni studia.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou syntetizovány poznatky obecné geotechniky ve vazbě na jejich aplikaci v oblasti ochrany a tvorby životního a přírodního prostředí. Kromě specifikace dopadů provádění geotechnických staveb na přírodní prostředí jsou v předmětu rozebírány postupy jejich predikce a omezování vlivu impaktů člověka na životní prostředí (svahové deformace, účinky tunelování, změny hydrogeologických poměrů, skládkování apod.). Absolvováním předmětu student získá rozšiřující informace a poznatky z oblasti aplikací geotechniky v ochraně a tvorbě životního prostředí, včetně některých metod predikce a minimalizace negativních dopadů, jakými jsou poklesy nad podpovrchovými podzemní díly, svahové deformace sypaných a hloubených geotechnických konstrukcí dopravních staveb.

Povinná literatura:

SARSBY, R.(2000). Environmental Geotechnics. Thomas Telford Publishing, London

Doporučená literatura:

SARSBY, R.(2000). Environmental Geotechnics. Thomas Telford Publishing, London

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.