224-0206 – Ražení a vyztužování podzemních děl (RDD)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0206/01 2002/2003 2020/2021 5
224-0206/02 2002/2003 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenta s technologii ražení podzemních děl zejména malých příčných rozměrů(kolektory,štoly,vodovodní a stokové objekty,překopy a štoly) se zaměře- ním naklasické ražení pomocí vrtacích a trhacích prací.Součásí je návrh a dimenze výztužní konstrukce,strojní vybavení čelby a stanovení technologických časů trvání jednotlivých operací razícího cyklu.Závěr je věnován technologii kontinuálního ražení pomocí výložníkových razících strojů,tunelovacích strojů a razících štítů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na ražení a vyztužování podzemních děl. Seznamuje se stanovením základních parametrů pro ražení (velikost a tvar díla, posouzení geotechnických podmínek horninového prostředí) a výztužními konstrukcemi. Zejména seznamuje s klasickou technologií ražení s použitím vrtacích a trhacích prací, zabývá se rovněž problematikou mechanizovaného ražení výložníkovými stroji, tunelovacími stroji a razícími vrty. Je zamšřen na horizontální díla různého tvaru a velikosti, ražená v různých podmínkách (hloubka, účel, bezpečnost, anomálie horninového prostředí). Problematika ražení a hloubení svislých děl je probírána pouze okrajově. Student získá základní představu o technologiích ražení podzemních objektů s podrobnějšími znalostmi o tzv. klasickém ražení zejména liniových vodorovných děl (kolektorů, štol, tunelů). Získá základní znalosti pro stanovení komplexního technologického postupu s návrhem strojního a materiálového vybavení ražny, osády, určení technologických časů základních i pomocných operací razícího cyklu rezultující v časový harmonogram ražení. Naučí se dimenzi základních typů výztužních konstrukcí (dřevo, ocel, svorníky). Součástí je i platná bezpečnostní legislativa při ražení v podzemí.

Povinná literatura:

K. Exner: Ražení důlních děl I., II., VŠB Ostrava ES 1988 K. Exner: Návody ke cvičením z ražení, VŠB Ostrava ES 1983 K. Exner, M. Chudek et all: Algoritmizace a programování technických výpočtů v ražení podzemních děl

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J.[i] Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii.[/i] Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010. ISBN: 978-80-254-8542-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.