224-0207 – Podzemní stavitelství (PS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0207/01 2002/2003 5
224-0207/02 2015/2016 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta se základní strukturou a obsahem podzemnho stavitelství,jeho vazbami na absolvované discipliny stavebního,přírodovědního a geotechnického charakteru.Výuka bude vedena tak,aby student pochopil základní principy výstavby podzemních děl,dovedl aplikovat tyto principy do praxe a získal dostatečné návyky pro řízení výstavby ve složitém přírodním prostředí s využitím analýzy poznatků o tomto prostředí.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Předmět je základním geotechnickým předmětem syntetizujícím předchozí získané poznatky z oblasti rozpojování hornin, technologie ražení a vyztužování podz. děl a dalších disciplin. Kromě problematiky projektování základních parametrů podz. staveb (velikost, tvar) se zabývá především problematikou metod ražení tunelů a kaveren, jejich vyztužováním, větráním a rekonstrukcí a hodnocením horninového prostředí. Značná pozornost je věnována problematice strojního ražení tunelů v obtížných přírodních podmínkách (štítování, protlačování, mikrotuneling apod.). Předmět úzce souvisí s předmětem "Mechanika podzemních konstrukcí".

Povinná literatura:

Aldorf a kol.: podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. ES VŠB-TU 1993 Ostrava Barták J.: Podzemní stavby. ČVUT Praha Szechy J.: The Art of Tunelling. Akademia Kiado Budapest Müller G.: Der Felsbau. Springer Verlag

Doporučená literatura:

Časopis " Tunel" -vydavatel CZTA (čtvrtletník)

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0203 TP Trhací práce a rozpojování hornin Doporučená
224-0204 EG Environmentální geotechnika Doporučená
224-0206 RDD Ražení a vyztužování podzemních děl Doporučená
224-0209 GM Geotechnický monitoring Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.