224-0214 – Trhací práce na lomech (TPL)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0214/01 2003/2004 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin výbuchem náloží průmyslových trhavin. Součástí studia je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží apod., je obsah zaměřen především na rozpojování hornin při hromadných primárních těžebních odstřelech na povrchových dolech a lomech vč. návrhu geometrických a výbušinářských parametrů odstřelů. Stručně se zabývá i použitím trhavin při ražení podzemních liniových objektů. Součástí výuky je i posouzení škodlivých a nežádoucích účinků odstřelů (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zjm. v oblasti trhacích prací. Předmět doplňuje kapitola trhacích prací s řízeným výlomem a základy destrukčních trhacích prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin výbuchem náloží průmyslových trhavin. Součástí studia je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží apod., je obsah zaměřen především na rozpojování hornin při hromadných primárních těžebních odstřelech na povrchových dolech a lomech vč. návrhu geometrických a výbušinářských parametrů odstřelů. Stručně se zabývá i použitím trhavin při ražení podzemních liniových objektů. Součástí výuky je i posouzení škodlivých a nežádoucích účinků odstřelů (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zjm. v oblasti trhacích prací. Předmět doplňuje kapitola trhacích prací s řízeným výlomem a základy destrukčních trhacích prací.

Povinná literatura:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika. Montanex Ostrava 1997 Horký J.: Trhací práce a rozpojování hornin. ES VŠB 1979 Horký J., Kořínek R.: Návody ke cvičením z Trhacích prací. ES VŠB 1978 Zákonné normy a předpisy ČR problematice trhacích prací

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J.[i] Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii.[/i] Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010. ISBN: 978-80-254-8542-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.