224-0221 – Metoda konečných prvků (MeKP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0221/01 2003/2004 2020/2021 5
224-0221/02 2003/2004 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: - definice základních výchozích vztahů a principů matematické teorie pružnosti a plasticity - formulace základních principů metody konečných prvků - definice různých typů konečných prvků, jejich analýza a komparace - sestavení matice tuhosti, analýza vlastností matice tuhosti - formulace podmínek řešitelnosti základní soustavy rovnic metody konečných prvků, výběr vhodných metod řešení základní soustavy rovnic, jejich porovnání - samostatná tvorba numerického modelu založeného na metodě konečných prvků s využitím dostupných softwarových systémů - diskuze výsledků numerických modelů, analýza jejich vypovídací schopnosti a citlivosti na vstupních datech

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem výuky předmětu jsou principy a možnosti aplikace numerické metody konečných prvků při řešení inženýrských úloh, se speciálním zaměřením na úlohy geotechnické. Studenti se seznámí jednak s teoretickým základem této numerické metody, s principy diskretizace řešené oblasti, s různými typy konečných prvků, s aplikací v jednorozměrných, rovinných i prostorových úlohách. Cílem předmětu je rovněž seznámit studenta s praktickým využitím této metody při řešení úloh z oblasti geotechniky a podzemního stavitelství (řešení stability svahů, násypů, výsypek, úlohy z oblasti stability podzemních děl (tunelů apod.)) prostřednictvím specializovaného geotechnického softwaru (Plaxis, Tunnel 3D, Phases apod.).

Povinná literatura:

Bittnar, Šejnoha: Metoda konečných prvků I. ČVUT Praha 1991.

Doporučená literatura:

Valchářová, J.: Soudobé numerické metody v mechanice kontinua. SNTL Praha 1986 Míka, S., Kufner, A.: Parciální diferenciální rovnice. SNTL Praha 1983

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.