225-0066 – Pozemní stavitelství II. (PS II.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
225-0066/01 1999/2000 2008/2009 6
225-0066/02 1999/2000 2008/2009 6
225-0066/03 2007/2008 2008/2009 4
225-0066/04 2009/2010 2021/2022 6
225-0066/05 2009/2010 2021/2022 6
225-0066/06 2009/2010 2021/2022 4
225-0066/07 2010/2011 2021/2022 6
225-0066/08 2013/2014 2021/2022 5
225-0066/09 2013/2014 2021/2022 4
225-0066/10 2015/2016 2021/2022 5
225-0066/11 2015/2016 2021/2022 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: - Vodorovné konstrukce, konstrukce vyložené a ustupující - Schodiště - Rampy, výtahy - Podlahy - Montované skelety - Monolitické skelety - Montované objekty staveb bytových a občanské vybavenosti - Ploché střechy - Šikmé střechy, vazníky, klenby, skořepiny Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Schodiště, rampy, stropy skelety, typizace, prefabrikace, panely, podlahy, střechy.

Povinná literatura:

1. ČSN 01 3420 2. Matoušková, D. : Pozemní stavitelství I., VŠB-TU Ostrava, 1997 3. Matoušková, D. : Pozemní stavitelství II., VUT Brno, nakladatelství CERM. s.r.o., 1994 4. Hájek, V. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 30, ČVUT Praha, 1996 5. Kupilík, V.: Střechy, SIA, s.r.o., Praha, 1997 6. Tepelné mosty: Šubert, R., Grada Publishing, s.r.o., 2002

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je veškerá povinná literatura.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.