225-0077 – Specializovaný projekt I. (SPPR I.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelství
Garant předmětuIng. Marcela Halířová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
225-0077/01 2005/2006 2008/2009 4
225-0077/02 2008/2009 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech: Řešený zadaný objekt : 1PP + 3 NP, plochá střecha Textová část  Technická zpráva  Tepelně technické vyhodnocení vybraného detailu (AREA) Výkresová část  Koordinační situace 1 :200 , 1 : 250  Výkopy 1 : 50, základy 1 :100  Půdorysy jednotlivých podlaží, stropů a zastřešení 1:100  Řez - příčný a podélný schodištěm 1 :100  Pohledy 1 : 200 (1 : 100) Část technologie  Výkaz výměr  Časový harmonogram výstavby , siť graf (CONTEC) – Pochopení základních pojmů, vzájemných vztahů a jejich aplikace při řešené problematice.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vypracování projektu pro stavební povolení třípodlažního podsklepeného objektu dle aktuálního stavebního zákona - podklad pro vypracování technologické části. Technologická část - výkaz výměr a časové plánování výstavby (harmonogram výstavby, šíťový graf)

Povinná literatura:

ČSN 01 3420 (červenec 2004) Neufert, E. Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Hájek, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 10, Nosné konstrukce I. Hájek, V. a kol. Konstrukce pozemních staveb 30, Kompletační konstrukce Hanzalová, L., Šilařová Š. Konstrukce pozemních staveb 40, Zastřešení Michálek, J. a kol. Konstrukce pozemních staveb 15, Pomůcka pro cvičení Kos, J. a kol. Konstrukce pozemních staveb III, Návody pro cvičení Severin, O. Stavba domu v praxi, díl I. a díl II., Návody pro civčení

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je veškerá povinná literatura.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.