225-0912 – Projekt I. (zaměřený na provádění staveb) (P I.)

Garantující katedraKatedra pozemního stavitelství
Garant předmětuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
225-0912/01 2009/2010 3
225-0912/02 2009/2010 3
225-0912/03 2009/2010 3
225-0912/04 2015/2016 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování vybrané části projektové dokumentace stavby středního rozsahu ve stupni zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby; zakreslení základních výkresů v měřítku 1:50 (průvodní a technická zpráva, situace, výkres základů, výkres výkopů, podlaží, skladba stropu, střecha, řez). U daného objektu zpracovat výkres výkopů, vč. objemů výkopových prací, navrhnout zajištění výkopových prací, plánování a nasazení mechanismů pro zemní práce a následně mechanismů pro vertikální dopravu. U dané stavby navrhnout a zakreslit zařízení staveniště, a připravit plán organizace výstavby.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Projekt zaměřený na provádění staveb a řízení staveb, nové technologie. Stavby nové, rekonstrukce. Stavby pozemního stavitelství, stavby průmyslové, stavby historické.

Povinná literatura:

Legislativa České republiky. Normy České republiky. Aktuální knihy.

Doporučená literatura:

Metodiky ČKAIT, projekty, standardy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.