225-0932 – Project I. (PR1.)

Gurantor departmentDepartment of Building Constructions
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
225-0932/01 2010/2011 8
225-0932/02 2015/2016 8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to consolidate and apply the teoretical knowledge gained during the previous study.

Teaching methods

Project work

Summary

V rámci předmětu studenti zpracují projektovou dokumentaci stavební části na stavbu středního rozsahu ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně se jedná o výkresy - půdorysy jednotlivých podlaží, výkres základů, střechy, jednotlivé řezy, výkopy (vše v měřítku 1:50) a technickou zprávu.

Compulsory literature:

Czech legislative documents and Czech Standards

Recommended literature:

There is no recommended literature

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.