226-0201 – Ateliérová tvorba I. (AT I)

Garantující katedraKatedra architektury
Garant předmětuProf. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
226-0201/02 2007/2008 2017/2018 6
226-0201/03 2013/2014 6
226-0201/04 2015/2016 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout bazální architektonické dovednosti všem studentům bez ohledu na další specializaci. Studenti získají základní vědomosti a dovednosti z oblasti návrhu staveb pro bydlení a staveb základní občanské vybavenosti sídel.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Ateliérová tvorba 1 – ateliér obytných staveb navazuje na předcházející ateliér ZAN. Má za účel praktickou aplikaci, ověření a potvrzení získaných teoretických poznatků při realizaci zadaných prací. Ateliér je zaměřen na řešení problematiky bydlení – rodinné a bytové domy, přechodné ubytování, ostatní formy bydlení. Obecná příprava byla provedena v rámci ateliéru ZAN. Příprava řešení vybrané stavby v konkrétním prostoru bude vykonána v první fází ateliérové tvorby 1.

Povinná literatura:

ČSN 734301 – Obytné budovy Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Další literatura dle tématu a zadání vedoucího práce.

Doporučená literatura:

Pierre von Meiss: Od formy k místu + o tektonice, úvod do studia architektury, Archa Zlín, 2018. Svatoš Jindřich: FAQ studentů architektury, ČVUT 2016. Antal a kolektiv: Abstrakce a kreslení architektonického prostoru, ALFA Bratislava, 1973. Matthew Frederick: 101 věcí, které jsem se naučil na architektuře, Grada 2014. Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979 Day Christopher: Duch a místo, ERA, 2004 Mencl Václav: Lidová architektura, Academia 1980 Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, Argo 2003 Kolektiv: České bydlení - DOMY, Prostor 2006, ERA 21 Slavné vily , FOOIBOS Glosová Dagmar: Bydlení pro seniory, 2006 ERA 21 A další literatura z oboru architektura a stavitelství a konstrukce pozemních staveb.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
226-0217 A ZAN I Ateliér ZAN I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.