226-0227 – Ateliérová tvorba IV (AT IV)

Garantující katedraKatedra architektury
Garant předmětuProf. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
226-0227/01 2009/2010 2009/2010 8
226-0227/02 2010/2011 2009/2010 7
226-0227/03 2010/2011 2020/2021 6
226-0227/04 2012/2013 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je postupná profilace studentů a vybudování základních návyků týmové práce a umění kooperace mezi různě profilovanými partnery s přihlédnutím k budoucí specializaci. Z hlediska technologie projektování je cílem ateliéru zpracování elaborátu v rozsahu dokumentace k územnímu řízení / DUR, vč. návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je pokračováním ateliérové tvorby III. Studenti zde navážou na celkový koncept areálu a rozvinou problematiku ve zvoleném solitéru. Dle profilace budou z hlediska obsahu uzpůsobená zadání i pedagogické vedení práce (participace profesí). Okruhy témat: ARCHITEKTURA - Novostavby a konverze hodnotných (chráněných) postindustriálních objektů - Polyfunkční objekty - Administrativní objekty - Objekty státní správy a institucí (soudy, aj) - Komerční centra - Výrobní objekty - Objekty zdravotnictví a lázeňství - Výzkumní a technologické objekty KOSNSTRUKCE - Objekty skladové, výrobní a logistické - Objekty dopravního inženýrství (garáže a parkingy, vozovny, ….mosty, …) - Rehabilitace a revitalizace degradovaných objektů TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV - Instalace, jejich začlenění a ekologizace - Technologické objekty (vodojemy, kotelny, ČOV, energocentra, ….)

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979

Doporučená literatura:

Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Menčlová, Semeráková, Jalčová: Nauka o budovách 10, 20 A další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
226-0223 AT III Ateliérová tvorba III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.