226-0309 – Ateliér architektury I (AT AI)

Garantující katedraKatedra architektury
Garant předmětuProf. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
226-0309/01 2009/2010 2009/2010 9
226-0309/02 2010/2011 2011/2012 10
226-0309/03 2012/2013 8
226-0309/04 2012/2013 8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámí studenty s principy, smyslem, obsahem konverze „uspořádání“ a „vystavěnosti“ v procesu permanentního (udržitelného) rozvoje a procesu změn funkčních potřeb . Studenti získají základní vědomosti a dovednosti z oblasti návrhu konverze stávajících struktur s vysokou morální a kulturní hodnotou zejména postindustrialních a z oblasti regenerace, revitalizace a humanizace degradovaných celků a celků s nízkou morální hodnotou. Součásti řešení postindustriálních území bude i biologická revitalizace, návrh dekontaminace a ozdravných opatření (MU)

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Konverze: uvede do problematiky práce v kulturně hodnotné i degradované struktuře, práce v dezurbanizovaném prostoru či urbanizovaném, avšak narušeném nebo degradovaném.

Povinná literatura:

Haas Felix: Architektura 20.století Syrový, B.: Architektura – svědectví dob

Doporučená literatura:

Von Meiss, Pierre: Elements of Architecture from form to place, E + FN Spon, 2000 Hertzberger Herman: Leson For Students Of Architecture Ching, Francis D.K.: Architecture: Form, Space, and Order Leupen, Bernard: Design and analysis Krier Rob: Elements of Architecture, Architectural Design Koch: Evropská architektura Frampton K.: Moderní architektura, Academia 2004 Hollingsworth, M.: Architektura 20.století

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.