227-0052 – Transportation and Hydraulic Structures (DaHS)

Gurantor departmentDepartment of Transport Constructions
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
227-0052/01 2004/2005 2010/2011 5
227-0052/02 2004/2005 2010/2011 5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Purposes tutorial is arrange, collect, dejme, describe and duplicate of elementary problems of transportation and hydraulic structures; road structures; railway structures; public transportation; subway; airport; pipe systems; technology of building; building materials; projection; monitoring; drainage constructions; water streams regulation; construction protection (undermining, floods, mine gases), European standards for transport constructions.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Types of transportation and hydraulic structures; road structures; railway structures; public transportation; subway; airport; pipe systems; technology of building; building materials; projection; monitoring; drainage constructions; water streams regulation; construction protection (undermining, floods, mine gases), European standards for transport constructions.

Compulsory literature:

Eurocod No. 7 - part No. 3 "The Geotechnical Construction Design - The Field Tests (CNIS Prague, 2000), M. Pollard: Roads and Tunnels (Building Marvels, London 2003), Microstation InRoad and Inrail Design Software (VARS Brno, 2004), CEN/TC 154-Stones, CEN/TC 227 - Road Materials (Product Standards), John Aktinson: The Mechanics of Soils and Foundations (McGraw-Hill Comp.London, New York 1993).

Recommended literature:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6110Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 73 6058 Hromadné garáže ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.