227-0054 – Dopravní inženýrství (DI)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0054/01 2005/2006 2020/2021 4
227-0054/02 2012/2013 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají přehled o vývoji dopravních odvětví a dopravních zařízení, stávajícím rozdělení a funkci jednotlivých druhů doprav se zaměřením na pozemní komunikace. Osvojí si znalosti o variabilitě a zákonitostech dopravního dění na pozemních komunikacích, potřebné pro plánování, projektování stavbu, organizaci a řízení na komunikační síti v zastavěném i nezastavěném území. Poznatky o teorii pohybu jednotlivého vozidla i dopravního proudu, ze kterých vycházejí projekční principy projektování komunikací a křižovatek, případně dalších dopravních zařízení pro statickou i dynamickou složku dopravy. Obsaženy jsou rovněž metody získávání potřebných dopravních údajů formou dopravních průzkumů a jejich projekce do návrhového období prognostickými metodami. Z terorie dopravního proudu jsou odvozeny kapacitní výpočty pro mezikřižovatkové úseky komunikací a samotné křižovatky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je dát studentům nutné teoretické poznatky o teorii pohybu jednotlivého vozidla i dopravního proudu, ze kterých vycházejí projekční principy projektování komunikací a křižovatek, případně dalších dopravních zařízení pro statickou i dynamickou složku dopravy. Obsaženy jsou rovněž metody získávání potřebných dopravních údajů formou dopravních průzkumů a jejich projekce do návrhového období prognostickými metodami. Z terorie dopravního proudu jsou odvozeny kapacitní výpočty pro mezikřižovatkové úseky komunikací a křižovatky. Předmět informuje o principech dopravních řešení území zastavěných i nezastavěných a organizaci, regulaci a řízení dopravy.Pozornost je zaměřena na specifiku návrhu městských komunikací, křižovatek a koexistenci s dalšími druhy doprav.

Povinná literatura:

Medelská, Jirava , Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo. Alfa Bratislava, 1991 Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace. ČVUT Praha 1997 Dlouhá, Rojan, Slabý: Městské komunikace. ČVUT Praha, 1997 Pipková, Dlouhá, Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 - Dopravní inženýrství. ČVUT Praha, 1995 Jírava P., Slabý P.: Pozemní komunikace - dopravní inženýrství. ČVUT Praha, 1997 Novák V. a kol.: HCM 1985 - komentovaný překlad. VUT Brno, ÚSH Praha, 1990 Schlosser T.: Inteligentné dopravné systémy. Bratislava, Jaga 2001 Kočárková D., Slabý P., Kocourek J., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství. ČVUT Praha, 2004 Kalašová A., Paľo J.: Dopravné inžinierstvo. ŽU Źilina 2003 Kalašová A., Faith P., Paľo J.: Dopravné inžinierstvo I. ŽU Źilina 2006

Doporučená literatura:

Kapacita dálnice, navrhování-Manual HCM, (překlad), Washington DC, 2009.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.