227-0056 – Projekt I (P)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0056/01 2005/2006 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem projektu je aplikovat teoretické a praktické znalosti získané v předchozích ročnících studia na komplexním projektovém řešení silnice.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem projektu je aplikovat teoretické a praktické znalosti získané v předchozích ročnících studia na komplexním projektovém řešení zadané stavby z oboru dopravního stavitelství podle individuálního zadání. Studenti v rámci předmětu Projekt I pokračují ve vypracovávání zjednodušené projektové dokumentace zadané v letním semestru v předmětu Silniční stavitelství. Výuka probíhá na počítačové učebně s využitím specializovaného software.

Povinná literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací Krajčovič, M., Jůza, P., Holcner, P., Řezáč, M.: Silnice a dálnice I. Návody na vypracování cvičení. CERM Brno, 2001 Krajčovič, M., Jůza, P.: Dopravní stavby I. Návody na cvičení. VUTIUM Brno, 1998

Doporučená literatura:

Krajčovič, M. a kol.: Dopravní stavby I. Pozemní komunikace. CERM Brno, 1998 Aplikace ČSN 73 6101 při projektování pozemních komunikací. Učební pomůcka K 227, FAST Ostrava, 2003 http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/INOVACE_SKV02_DOPRAVNI_STAVBY_final.pdf http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/PK-navody.pdf

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0202 SS Silniční stavitelství Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.