227-0102 – Projektování silnic a dálnic (PSD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0102/01 2006/2007 5
227-0102/02 2015/2016 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vstupní data pro návrh silnice nebo dálnice. Navrhovat optimální parametry silnice nebo dálnice. Navrhovat mimoúrovňové křižovatky silnic a dálnic. Navrhovat dopravní značení a prvky telematických systémů. Posoudit úroveň kvality dopravy na silnicích a dálnicích. Posoudit návrhové prvky silnic a dálnic z hlediska bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky a cvičení předmětu jsou zaměřeny na vybrané otázky navrhování pozemních komunikací. Pozornost je zaměřena zejména na řešení mimoúrovňových křižovatek na silniční a dálniční síti a na kapacitní výpočty. Studenti se seznámí se způsobem evidence silniční a dálniční sítě pomocí GIS aplikací, s použitím orientačního dopravního značení a dopravní telematiky. Je prezentován software používaný při projektování pozemních komunikací, který je v současné době na katedře.

Povinná literatura:

České technické normy: - ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic - ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

Doporučená literatura:

- Slabý, Dlouhá: Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT Praha 2005 - Kaun M.,Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002 - Jirava P. a Slabý P.: Mimoúrovňová křižovatka. Projekt křižovatky, ČVUT, Praha, 1991 - Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo, Alfa Bratislava 1991 - Chochol Š. a kolektiv: Cesty a diaľnice I - projektovanie, ALFA, Bratislava, 1989 Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích TP 141 Zásady pro proměnné značení TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.