227-0103 – Pozemní komunikace (PK)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0103/01 2006/2007 2020/2021 4
227-0103/02 2015/2016 2020/2021 4
227-0103/03 2015/2016 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v navrhování konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací, kvalitativních požadavků na stavební materiály a moderních technologií používaných v silničním stavitelství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá technologií stavby silnic a dálnic. V rámci přednášek se studenti seznamují s materiály, které jsou používány v silničním stavitelství, jejich vlastnostmi, kvalitativní požadavky a základnímí zkouškami.

Povinná literatura:

- Gschvendt, I.: Vozovky. Konštrukcie a ich dimenzovanie. JAGA Bratislava, 1999 - Gschvendt, I. a kol.: Vozovky. Materiály a technológie. JAGA Bratislava, 2001 - Gschvendt, I. a kol.: Vozovky. Obnova, zesilování a rekonstrukce. JAGA Bratislava, 2004 - Kaun, M., Lehovec,F.: Pozemní komunikace 20. ČVUT Praha, 2004 - Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace. ČKAIT Praha, 1998 - Klobouček, B. a kol.: Živičné vozovky. SNTL Praha, 1988 - Krajčovič, M. a kol.: Dopravní stavby I. Pozemní komunikace. CERM Brno, 1998 - Krajčovič, M., Jůza, P.: Dopravní stavby I. Návody na cvičení. VUTIUM Brno, 1998 - Šlachta, E., Moc, J., Žalský, V.: Diagnostika vozovek a metodika oprav. SNTL Praha, 1986 - Šlachta, E.: Vozovky z cementového betonu. SNTL Praha, 1981

Doporučená literatura:

El. studijní opora: http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/09/PK_navrhovani_-a_-stavba.pdf

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.