227-0104 – Projekt I (P1)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0104/01 2006/2007 2020/2021 2
227-0104/02 2015/2016 2020/2021 2
227-0104/03 2015/2016 2020/2021 2
227-0104/04 2015/2016 2020/2021 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, získat základní dovednosti v projektování dopravních staveb formou projektu. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti dopravního inženýrství nebo trasování, konstrukce a modernizace kolejové jízdní dráhy včetně výhybkových konstrukcí, návrh podloží, návrhy souvisejících drobných staveb. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých úloh z oblasti dopravního inženýrství nebo projektování staveb pro kolejovou dopravu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

The aim of the course is to gain basic skills in designing of traffic buildings in the form of the project. After graduating student can describe and solve basic problems in range of traffic engineering or in tracing, construction and modernization of rail road tracks including Point switch point and switch structures, design of foundation, supporting designs related structures. The student acquires the skill to formulate problems, to form a basic design, applying knowledge and skills to solve simple problems in traffic engineering or in designing buildings for the railway infrastructure.

Povinná literatura:

Dle doporučení vyučujících s přihlédnutím ke konkrétnímu zadání projektu.

Doporučená literatura:

El. studijní opora: http://projekt150.ha-vel.cz/node/27

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.