227-0202 – Silniční stavitelství (SS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0202/01 2007/2008 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti o navrhování a stavbě pozemních komunikací, který se zaměřuje na návrh silniční trasy dle požadovaných parametrů, dále s návrhem konstrukcí vozovek, způsoby realizace a dopady pozemních komunikací na okolí a životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky a cvičení jsou zaměřeny na základní otázky navrhování silničních komunikací, se zdůrazněním na projektování a stavbu silnic, dálnic a účelových komunikací. Výuka cvičení probíhá na počítačové učebně s využitím specializovaného software.

Povinná literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací Chochol, Š. a kol.: Cesty a diaľnice I. Projektovanie. ALFA Bratislava, 1989 Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace. ČKAIT Praha, 1998 Kaun, M., Lehovec,F.: Pozemní komunikace 20. ČVUT Praha, 2004 Krajčovič, M. a kol.: Dopravní stavby I. Pozemní komunikace. CERM Brno, 1998 Krajčovič, M., Jůza, P., Holcner, P., Řezáč, M.: Silnice a dálnice I. Návody na vypracování cvičení. CERM Brno, 2001 www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?ucebni-opory

Doporučená literatura:

Krajčovič, M., Jůza, P.: Dopravní stavby I. Návody na cvičení. VUTIUM Brno,1998 APLIKACE ČSN 73 6101 při projektování pozemních komunikací. Učební pomůcka katedry 227. FAST 2003 http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/INOVACE_SKV02_DOPRAVNI_STAVBY_final.pdf http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/PK-navody.pdf

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.