227-0302 – Modelování dopravního proudu (MDPr)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0302/01 2011/2012 2020/2021 5
227-0302/02 2015/2016 2020/2021 4
227-0302/03 2015/2016 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se základními charakteristikami dopravního proudu v silniční dopravě, specializovanými software pro modelování dopravního proudu a aplikace do dopravně inženýrské dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s využíváním výstupů modelovaní dopravy pro plánovací potřeby rozvoje území a s postupy při přípravě dopravního modelu. Získají základní znalosti o využívání softwarových systémů pro modelování dopravy. Řešena bude úloha modelování dopravy při plánovacích procesech a používání softwaru pro modelování dopravy ve vazbě na dopravní urbanismus. Posluchači budou seznámeni s modelováním dopravy pro potřeby řízení dopravy v reálném čase, přípravu scénářů při dopravních excesech.

Povinná literatura:

1. Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. Městské komunikace a křižovatky (části Modelování v dopravě a Software v dopravě). Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011. Dostupné na http://kds.vsb.cz/mkk/ 2. Křivda, Vladislav. Laboratoř dopravního inženýrství. Internetové stránky Laboratoře silniční dopravy (Katedra dopravního stavitelství, VŠB-TU Ostrava), 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/ldi/ 3. Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. InVision pro AutoTURN. Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/invision/ 4. Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav. Městské komunikace a křižovatky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 440 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ 5. Křivda, Vladislav. Software v dopravě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 349 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ 6. PTV VISSIM 6 – User Manual. PTV AG, Karlsruhe, Germany, 2013 7. Uživatelské manuály sčítacích zařízení (Viacount II, NU-METRICS NC-200, Icoms TMS-SA)

Doporučená literatura:

1. Bajužík, Pavol; Kalašová, Alica. Cestné a mestské dopravné inžinierstvo I. Bratislava: Alfa. Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině. 1984, 232 s. 2. Kočárková, Dagmar; Slabý, Petr; Kocourek, Josef; Jacura, Martin. Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT. 2004, 142 s. ISBN 80-01-03022-9 3. Kalašová, Alica; Faith, Peter; Paľo, Jozef. Dopravné inžinierstvo I. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2006, 194 s. ISBN 80-8070-634-4 4. Kušnierová, Jela; Hollarek, Tomáš. Metódy modelovania a prognózovania prepravného a dopravného procesu. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2000, 166 s. ISBN 80-7100-673-4 5. Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství). Praha: ČVUT. 1997, 165 s. ISBN 80-01-01606-4 6. Pipková, Blanka; Dlouhá, Eva; Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství - Návody do cvičení). Praha: ČVUT. 1997, 144 s. ISBN 80-01-01226-3 7. Medelská, Viera; Jirava, Petr; Nop, Dušan; Rojan, Jiří. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa. 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X http://kds.vsb.cz/mkk

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.