227-0304 – Modelování dopravní poptávky (MDPo)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0304/01 2011/2012 2020/2021 4
227-0304/02 2015/2016 2020/2021 5
227-0304/03 2015/2016 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s problematikou modelování poptávky v silniční a městské dopravě, specializovaným software atp. Studenti se rovněž seznámí se čtyřstupňovým dopravním modelem, modelech dopravního proudu a modelech chování účastníků dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aktuálně nejčastější aplikované přístupy k modelování dopravy. Úvod se zabývá tradičními přístupy k modelování poptávky po dopravě, typy modelů a softwarovými produkty dostupnými na trhu. Hlavní část výuky pojednává o čtyřstupňovém dopravním modelu a modelech vycházejících z teorie dopravního proudu a také behavioralistickými přístupy k modelování dopravního chování, rozhodování v dopravě a modelováním dopravy založeném na aktivitách obyvatel. Jedním z dílčích cílů kurzu bude prohloubení znalostí v oblasti statistických metod aplikovaných při analýze dopravního chování. Student získá přehled o přístupech k modelování dopravy, naučí se klasifikovat dopravní problémy a bude schopen je řešit za pomoci vhodně zvolené metodiky. Bude mít přehled o přístupech k modelování rozhodovacích procesů, analýze poptávky po dopravě a cestovního chování.

Povinná literatura:

1. Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. Městské komunikace a křižovatky (části Modelování v dopravě a Software v dopravě). Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011. Dostupné na http://kds.vsb.cz/mkk/ 2. Křivda, Vladislav. Laboratoř dopravního inženýrství. Internetové stránky Laboratoře silniční dopravy (Katedra dopravního stavitelství, VŠB-TU Ostrava), 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/ldi/ 3. Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. InVision pro AutoTURN. Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/invision/ 4. Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav. Městské komunikace a křižovatky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 440 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ 5. Křivda, Vladislav. Software v dopravě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 349 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ 6. Rapant, Petr. Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9. 7. PTV VISUM 5.40 – User Manual. PTV AG, Karlsruhe, Germany, 2012 8. Uživatelské manuály programů ArcGIS

Doporučená literatura:

1. Bajužík, Pavol; Kalašová, Alica. Cestné a mestské dopravné inžinierstvo I. Bratislava: Alfa. Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině. 1984, 232 s. 2. Kočárková, Dagmar; Slabý, Petr; Kocourek, Josef; Jacura, Martin. Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT. 2004, 142 s. ISBN 80-01-03022-9 3. Kalašová, Alica; Faith, Peter; Paľo, Jozef. Dopravné inžinierstvo I. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2006, 194 s. ISBN 80-8070-634-4 4. Kušnierová, Jela; Hollarek, Tomáš. Metódy modelovania a prognózovania prepravného a dopravného procesu. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2000, 166 s. ISBN 80-7100-673-4 5. Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství). Praha: ČVUT. 1997, 165 s. ISBN 80-01-01606-4 6. Pipková, Blanka; Dlouhá, Eva; Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství - Návody do cvičení). Praha: ČVUT. 1997, 144 s. ISBN 80-01-01226-3 7. Medelská, Viera; Jirava, Petr; Nop, Dušan; Rojan, Jiří. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa. 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X El. studijní opora http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Software-v-doprave_final.pdf http://kds.vsb.cz/mkk

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0302 MDPr Modelování dopravního proudu Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.