227-0306 – Plánování dopravy a obslužnosti území (PDOÚ)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0306/01 2011/2012 2020/2021 4
227-0306/02 2015/2016 2020/2021 5
227-0306/03 2015/2016 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Za pomoci sociálně geografické regionalizace a znalosti dopravní geografie bude absolvent schopen optimalizovat dopravní sítě na základě dopravní obslužnosti území v jakémkoli měřítku. Součástí výuky je aplikace používaných analytických technik a seznámení se s hlavními geografickými a sociologickými teoriemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se student seznámí s přístupy k plánování dopravy a dopravních sítí a s řešením dopravní obslužnosti regionů, obcí, měst a městských částí. Bude schopen zahrnout lidský faktor v dopravě do kvantitativních inženýrských metod, prohloubí si znalosti v dopravní geografii a sociologii dopravy. Za pomoci sociálně geografické regionalizace a znalosti dopravní geografie bude absolvent schopen optimalizovat dopravní sítě na základě dopravní obslužnosti území v jakémkoli měřítku. Součástí výuky je aplikace používaných analytických technik a seznámení se s hlavními geografickými a sociologickými teoriemi.

Povinná literatura:

- Hampl, Martin - Gardavský, Václav - Kühnl, Karel. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. UK Praha, 1987 - Kuta V.: Rozvojové problémy ostravské aglomerace.Sdružení pro obnovu severní Moravy a Slezska, Ostrava, 2001 - Hrůza J., Zajíc J.: Vývoj urbanismu. ČVUT Praha, 2002 - Kotas P.: Dopravní systémy a stavby. ČVUT Praha, 2007

Doporučená literatura:

- Řezáč M., Fencl I.: Vybrané otázky rozvoje dopravy ve městech. VŠB-TU Ostrava, 2009 - El. studijní opora: http://projekt150.ha-vel.cz/node/169

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.