227-0308 – Bezpečnost silniční a železniční dopravy (BSŽD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0308/01 2011/2012 2020/2021 4
227-0308/02 2015/2016 2020/2021 5
227-0308/03 2015/2016 2020/2021 5
227-0308/04 2015/2016 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat zásady bezpečnosti silničního provozu. Definovat podmínky bezpečnosti železniční dopravy. Znát předpisy upravující bezpečnost provozu. Hodnotit dopravní nehodovost. Identifikovat a klasifikovat bezpečnostní rizika v dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět posluchače seznámí s problematikou bezpečnosti silničního provozu členěnou do oblastí vozidlo, infrastruktura a lidský faktor. Nedílnou součástí bude seznámení se statistikami dopravních nehod, systémem sledování nehodovosti v ČR a v zahraničí, s metodami a postupy analýzy DN, se způsoby identifikace rizik. Rovněž se seznámí s nástroji Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES. Pozornost bude věnována také aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, agresivnímu chování, HMI (human machine interface). Náplní předmětu je rovněž získání znalostí o různých typech a systémech železničního zabezpečovacího zařízení, možnostech zabezpečení železničních přejezdů, rizikových faktorech na železničních přejezdech, včetně souvisejících právních a technických předpisů. V neposlední řadě bude výuka zaměřena i na nehody v železniční dopravě a proces jejich šetření, vyhodnocování.

Povinná literatura:

- Andres, J. a kol.: Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. CDV, 2001 - Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. Městské komunikace a křižovatky (části Modelování v dopravě a Software v dopravě). Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011. Dostupné na http://kds.vsb.cz/mkk/ - Křivda, Vladislav. Laboratoř dopravního inženýrství. Internetové stránky Laboratoře silniční dopravy (Katedra dopravního stavitelství, VŠB-TU Ostrava), 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/ldi/ - Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav; Škvain, Václav. InVision pro AutoTURN. Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/invision/ - Mahdalová, Ivana; Křivda, Vladislav. Městské komunikace a křižovatky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 440 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ - Křivda, Vladislav. Software v dopravě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 349 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/

Doporučená literatura:

- Bajužík, Pavol; Kalašová, Alica. Cestné a mestské dopravné inžinierstvo I. Bratislava: Alfa. Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině. 1984, 232 s. - Kočárková, Dagmar; Slabý, Petr; Kocourek, Josef; Jacura, Martin. Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT. 2004, 142 s. ISBN 80-01-03022-9 - Kalašová, Alica; Faith, Peter; Paľo, Jozef. Dopravné inžinierstvo I. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2006, 194 s. ISBN 80-8070-634-4 - Kušnierová, Jela; Hollarek, Tomáš. Metódy modelovania a prognózovania prepravného a dopravného procesu. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2000, 166 s. ISBN 80-7100-673-4 - Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství). Praha: ČVUT. 1997, 165 s. ISBN 80-01-01606-4 - Pipková, Blanka; Dlouhá, Eva; Jirava, Petr; Slabý, Petr. Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství - Návody do cvičení). Praha: ČVUT. 1997, 144 s. ISBN 80-01-01226-3 - Medelská, Viera; Jirava, Petr; Nop, Dušan; Rojan, Jiří. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa. 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X - Andres a kol.: Metodický pokyn na velké okružní křižovatky, CDV, 2005 - Hrubý a kol.: Bezpečnostní audit PK – metodika provádění, CDV, 2006 - Pokorný, Simonová, Smělý a kol.: Pasivní bezpečnost pozemních komunikací, CDV,2007 - Andres a kol.: Utváření bezpečných pozemních komunikací, CDV, 2009 - Striegler a kol.: Bezpečnostní inspekce PK, CDV, 2009 - Andres, Šenk a kol.: Metodika pro hloubkovou analýzu dopravních nehod, CDV, 2009 - Ambros, J. a Kocourek, J.: Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů. Brno, Centrum dopravního výzkumu, 2013, ISBN 978-80-86502-62-5 - TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.