228-0202 – Statika stavebních konstrukcí I (SSKI)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0202/01 1999/2000 2023/2024 5
228-0202/02 1999/2000 2023/2024 5
228-0202/03 2007/2008 2020/2021 4
228-0202/04 2011/2012 2020/2021 5
228-0202/05 2011/2012 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost určit stupeň statické neurčitosti konstrukce. Schopnost vypočítat deformaci konstrukce pomocí metody jednotkových sil. Schopnost řešit staticky neurčité nosníky a rámy silovou metodou. Schopnost řešit spojité nosníky metodou třímomentových rovnic. Dovednost řešit konstrukce zatížené silově i deformačně.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí s řešením deformací staticky určitých konstrukcí metodou jednotkových sil, dále řeší staticky neurčité nosníky silovou metodou, spojité nosníky metodou třímomentových rovnic, rovinné otevřené a uzavřené rámy a rovinné příhradové konstrukce silovou metodou. Studenti jsou schopni řešit silovou metodou silově i deformačně zatížené staticky neurčité rovinné prutové konstrukce.

Povinná literatura:

Benda: Stavební statika II, VŠB-TUO, Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí I, VUTIUM Brno 1999 Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí II, VUTIUM Brno 2001 Chobot, Benda, Hájek, Novotná: Statika stavebních konstrukcí II, SNTL Praha 1983 Harvančík, Pekarovič, Sobota:Stavebná mechanika. Príklady, ALFA 1986. Benda: Stavební statika II

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená
714-0268 BcM3 Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.