228-0203 – Statika stavebních konstrukcí II (SSKII)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětuprof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0203/01 2003/2004 2007/2008 4
228-0203/02 2004/2005 2007/2008 4
228-0203/03 2006/2007 2007/2008 5
228-0203/04 2007/2008 2007/2008 4
228-0203/05 2003/2004 2004/2005 4
228-0203/06 2004/2005 2006/2007 4
228-0203/07 2007/2008 2023/2024 4
228-0203/08 2008/2009 2013/2014 4
228-0203/09 2008/2009 2023/2024 4
228-0203/10 2008/2009 2020/2021 4
228-0203/11 2010/2011 2023/2024 6
228-0203/12 2011/2012 2020/2021 6
228-0203/13 2011/2012 2020/2021 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student(ka) dokáže určit stupeň přetvárné neurčitosti konstrukce. Dovede sestavit vhodný výpočtový model pro řešení obecnou deformační metodou. Dovede uplatnit obecnou deformační metodu při řešení rovinných rámů i kloubových prutových soustav (příhradových vazníků). Spojité nosníky a rovinné rámy dokáže řešit také zjednodušenou deformanční metodou.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V tomto předmětu se posluchači seznámí s řešením staticky neurčitých konstrukcí obecnou deformační metodou a zjednodušenou deformační metodou při silovém i deformačním zatížení. Získají také základní znalosti o řešení plošných konstrukcí, o modelech podloží a o stavební dynamice.

Povinná literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí II, VUTIUM Brno 2001

Doporučená literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí I, VUTIUM Brno 1999 Chobot, Benda, Hájek, Novotná: Statika staverbních konstrukcí II, SNTL Praha 1983 Harvančík, Pekarovič, Sobota: Stavebná mechanika. Príklady, ALFA 1986 Benda a kol.: Statika stavebních konstrukcí II, CERM Brno 1996

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0202 SSKI Statika stavebních konstrukcí I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.