228-0204 – Pružnost a plasticita (PP)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0204/01 1999/2000 2012/2013 6
228-0204/02 1999/2000 2012/2013 6
228-0204/03 2007/2008 2020/2021 5
228-0204/04 2011/2012 2020/2021 7
228-0204/05 1999/2000 2020/2021 6
228-0204/06 2013/2014 2023/2024 5
228-0204/07 2013/2014 2020/2021 5
228-0204/08 2013/2014 2023/2024 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí návrhu a posudku konstrukčních dílců s ohledem na základní způsoby namáhání, a analýza vnitřních sil v případě jednoduchých staticky neurčitých případů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem výuky je seznámit studenty se základními principy navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukčních prvků a dílců. Pozornost je věnována analýze napjatosti a přetvoření podle teorie 1.řádu a úvodu do aplikací teorie 2.řádu a informativně též do pružně-plastického působení.

Povinná literatura:

Šmířák: Pružnost a plasticita I, VUT Brno 1999 Šmířák, Hlavinková: Pružnost a plasticita I - Příklady, VUT Brno 2000

Doporučená literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM Brno 1999

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
516-0212 FYZ Fyzika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.