228-0211 – Pružnost a plasticita II (PPII)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0211/01 2010/2011 6
228-0211/02 2010/2011 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumění základním úlohám matematické teorie pružnosti - veličiny, rovnice pro jejich řešení, typy úloh a jejich aplikace. Schopnost správně určit typ úlohy, zvolit a použít odpovídající metodu řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základy matematické teorie pružnosti: základními veličinami a rovnicemi, nejběžnějšími typy zjednodušených úloh a vybranými metodami jejich řešení. Absolvováním předmětu studenti získají výchozí znalosti o principech a metodách stavební mechaniky, které jsou aplikovány v normativních předpisech pro navrhování konstrukcí.

Povinná literatura:

1. Teplý, B. Šmiřák, S: Pružnost a plasticita II, CERN, Brno 2000 2. Dický, Mistríková, Sumec: Pružnosť a plasticita ve stavebníctve, STU, Bratislava, 2006 3. Šmiřák, S: Pružnost a plasticita I, VUT v Brně, Brno 1999

Doporučená literatura:

1. Brdička, M., Samek, L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha 2000 2. Ravinger, J., Psotný, M.: Analýza konštrukcií, Nelineárne úlohy, STU v Bratislave, Bratislava 2006 3. Jirásek M., Bažant, Z. P.: Inelastic Analysis of Structures, John Willey and Sons, Chichester, USA, 2002

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0202 SSKI Statika stavebních konstrukcí I Povinná
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená
516-0212 FYZ Fyzika Doporučená
714-0268 BcM3 Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.