228-0212 – Základy metody konečných prvků (ZMKP)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0212/01 2010/2011 5
228-0212/02 2010/2011 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení základních principů metody. Schopnost aplikovat metodu pro tvorbu jednoduchých výpočetních programů. Dovednost aplikovat metodu konečných prvků pro řešení úloh stavební mechaniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základy metody konečných prvků a jejím využitím při řešení typických problémů teorie pružnosti: vztah mezi MKP a Ritzovou metodou, principy tvorby výpočetních modelů a vyhodnocování výsledků.

Povinná literatura:

1. Kolář, V., Kratochvíl, J., Leitner, F., Ženíček, A. Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků, SNTL, Praha, 1979 2. Bittnar, Z., Šejnoha, J.: Numerické meto dy mechaniky I., I I., Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992 3. Teplý, B., Šmiřák, S.: Pružnost a plasticita I I., VUT, Brno, 2000

Doporučená literatura:

1. Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., Zhu: The Finite Element Method: Its Basics and Fundamentals, Butterworth-Heinemann, Burlinghton, 2005 2. Rektorys, K.: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, Academia, Praha 1999

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Povinná
228-0211 PPII Pružnost a plasticita II Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.