228-0213 – Základy dynamiky konstrukcí (ZDK)

Garantující katedraKatedra stavební mechaniky
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
228-0213/01 2010/2011 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti seznámí se základy dynamiky stavebních konstrukcí: základní předpoklady, veličiny a vztahy, analytické a numerické řešení úloh s jedním a více stupni volnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základy dynamiky stavebních konstrukcí: základní předpoklady, veličiny a vztahy, analytické a numerické řešení úloh s jedním a více stupni volnosti a spojitě rozloženou hmotností.

Povinná literatura:

1. Kuchárová, D. – Melcer, J.: Dynamika stavebných konštrukcií. EDIS ŽU Žilina, 2000 2. Stejskal, V., Okrouhlík, M.: Kmitání s Matlabem, ČVUT, 2001

Doporučená literatura:

1. Baťa, M. - Plachý, V. - Trávníček, F.: Dynamika stavebních konstrukcí. Praha, SNTL/ALFA 1987 2. Melcer, J. – Kuchařová, D.: Dynamika stavebných konštrukcií - príklady. EDIS ŽU Žilina, 2004

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Povinná
228-0211 PPII Pružnost a plasticita II Povinná
516-0212 FYZ Fyzika Doporučená
714-0268 BcM3 Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.